Siden kan have flere opslag
Gå nedad på siden for at læse mere...

Velkommen til Udvikling Ullerslev

Udvikling Ullerslev varetager borgeres interesser overfor Nyborg Kommune.
Udvikling Ullerslev dækker Ullerslev by og landområder ud mod Flødstrup, Korkendrup, Skellerup og Langeskov.

I andre dele af kommunen er der landsbyråd, der varetager de enkelte lokalområders interesse og får stor støtte fra Nyborg Kommune via Det Fælles Landsbyråd til at forskønne landdistrikterne.

Indtil november 2015 kaldte vi os Ullerslev Lokalråd, men ønsker et bedre "brand" for at fokusere på at vi er et område i udvikling.

 

I november 2014 stod Ullerslev Lokalråd for et arrangement i anledning af tænding af træet ved hovedvejen.
Det blev en hyggelig sen-eftermiddag med gløgg og æbleskiver for knap 100 personer, der var mødt op.

I Ullerslev har vi allerede mange gode ting, men alligevel er der områder, som borgere finder upraktiske eller mangelfulde. Det kan f.eks. være grønne områder og legepladser, der bør arbejdes med.

Ullerslev Lokalråd / Udvikling Ullerslev arbejder på at få mere udvikling i vores byområde.
Nyborg Kommune har afsat 5 mio. kr. pr. år til byudvikling i Ullerslev og Ørbæk og det er Ullerslev Lokalråds håb at være med i dialog om benyttelse af disse midler.

Udvikling Ullerslev holdt stiftende generalforsamling den 6. juni 2016 og er således en bestyrelse.

Udvikling Ullerslev har i flere år haft en enkelte arbejdsgruppe: Forårsudstilling Ullerslev.Der er i maj/juni 2016 dannet en række nye arbejdsgrupper, som vil indkalde til møder i forsommeren. Se mere i kalenderen.